Cách Bắt Tổng Đặc Biệt Chuẩn Xác 99%

Cách Bắt Tổng Đặc Biệt Chuẩn Xác 99%

Để có cách bắt tổng đặc biệt chuẩn xác 99% thì không phải ai cũng làm được. Trong bài viết này, F8bet sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bắt tổng đặc biệt chuẩn xác 99% cho người mới chơi lô đề.

Cách Bắt Tổng Đặc Biệt Theo Giải Đặc Biệt

Xét Tổng 2 Số Cuối Của Giải Đặc Biệt

Cách bắt tổng đặc biệt khi xét tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, ta có thể rút ra những quy luật sau:

 • Nếu tổng 2 số cuối của giải đặc biệt là số chẵn thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.
 • Nếu tổng 2 số cuối của giải đặc biệt là số lẻ thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.

Ví dụ: Ngày hôm nay giải đặc biệt là 12345, tổng 2 số cuối là 45, là số lẻ. Vậy tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.

Xét Tổng 3 Số Cuối Của Giải Đặc Biệt

Khi xét tổng 3 số cuối của giải đặc biệt, ta có thể rút ra những quy luật sau:

 • Nếu tổng 3 số cuối của giải đặc biệt là số chẵn thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.
 • Nếu tổng 3 số cuối của giải đặc biệt là số lẻ thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.

Ví dụ: Ngày hôm nay giải đặc biệt là 12345, tổng 3 số cuối là 345, là số lẻ. Vậy tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.

Xét Tổng 4 Số Cuối Của Giải Đặc Biệt

Cách bắt tổng đặc biệt khi xét tổng 4 số cuối của giải đặc biệt, ta có thể rút ra những quy luật sau:

 • Nếu tổng 4 số cuối của giải đặc biệt là số chẵn thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.
 • Nếu tổng 4 số cuối của giải đặc biệt là số lẻ thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.

Ví dụ: Ngày hôm nay giải đặc biệt là 12345, tổng 4 số cuối là 2345, là số lẻ. Vậy tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.

Cách Bắt Tổng Đặc Biệt Chuẩn Xác 99%
Cách Bắt Tổng Đặc Biệt Chuẩn Xác 99%

Cách Bắt Tổng Đặc Biệt Theo Bạch Thủ

Xét Tổng 2 Số Cuối Của Bạch Thủ

Khi xét tổng 2 số cuối của bạch thủ, ta có thể rút ra những quy luật sau:

 • Nếu tổng 2 số cuối của bạch thủ là số lẻ thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.
 • Nếu tổng 2 số cuối của bạch thủ là số chẵn thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.
READ  Khái niệm soi cầu 666 và dự đoán soi cầu chính xác cao

Ví dụ: Ngày hôm nay bạch thủ là 12, tổng 2 số cuối là 2, là số chẵn. Vậy tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.

Xét Tổng 3 Số Cuối Của Bạch Thủ

Cách bắt tổng đặc biệt khi xét tổng 3 số cuối của bạch thủ, ta có thể rút ra những quy luật sau:

 • Nếu tổng 3 số cuối của bạch thủ là số chẵn thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.
 • Nếu tổng 3 số cuối của bạch thủ là số lẻ thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.

Ví dụ: Ngày hôm nay bạch thủ là 123, tổng 3 số cuối là 123, là số lẻ. Vậy tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.

Xét Tổng 4 Số Cuối Của Bạch Thủ

Khi xét tổng 4 số cuối của bạch thủ, ta có thể rút ra những quy luật sau:

 • Nếu tổng 4 số cuối của bạch thủ là số chẵn thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.
 • Nếu tổng 4 số cuối của bạch thủ là số lẻ thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.

Ví dụ: Ngày hôm nay bạch thủ là 1234, tổng 4 số cuối là 4234, là số chẵn. Vậy tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.

Kết Hợp Cách Bắt Tổng Đặc Biệt Từ Giải Đặc Biệt Và Bạch Thủ

Ngoài cách bắt tổng đặc biệt theo giải đặc biệt và bạch thủ riêng lẻ, chúng ta còn có thể kết hợp cả hai cách trên để dự đoán tổng đặc biệt chính xác hơn.

Kết Hợp Xét Tổng 2 Số Cuối Của Giải Đặc Biệt Và Bạch Thủ

Khi kết hợp xét tổng 2 số cuối của giải đặc biệt và bạch thủ, ta có thể rút ra những quy luật sau:

 • Nếu tổng 2 số cuối của giải đặc biệt là số chẵn và tổng 2 số cuối của bạch thủ là số lẻ thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.
 • Nếu tổng 2 số cuối của giải đặc biệt là số lẻ và tổng 2 số cuối của bạch thủ là số chẵn thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.

Ví dụ: Ngày hôm nay giải đặc biệt là 12345, tổng 2 số cuối là 45, là số lẻ. Bạch thủ là 67, tổng 2 số cuối là 67, là số lẻ. Vậy tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.

Kết Hợp Xét Tổng 3 Số Cuối Của Giải Đặc Biệt Và Bạch Thủ

Khi kết hợp xét tổng 3 số cuối của giải đặc biệt và bạch thủ, ta có thể rút ra những quy luật sau:

 • Nếu tổng 3 số cuối của giải đặc biệt là số chẵn và tổng 3 số cuối của bạch thủ là số chẵn thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.
 • Nếu tổng 3 số cuối của giải đặc biệt là số lẻ và tổng 3 số cuối của bạch thủ là số lẻ thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.
READ  Bí quyết soi cầu 7777 may mắn và chuẩn xác

Ví dụ: Ngày hôm nay giải đặc biệt là 12345, tổng 3 số cuối là 345, là số lẻ. Bạch thủ là 678, tổng 3 số cuối là 678, là số chẵn. Vậy tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.

Kết Hợp Xét Tổng 4 Số Cuối Của Giải Đặc Biệt Và Bạch Thủ

Cách bắt tổng đặc biệt khi kết hợp xét tổng 4 số cuối của giải đặc biệt và bạch thủ, ta có thể rút ra những quy luật sau:

 • Nếu tổng 4 số cuối của giải đặc biệt là số chẵn và tổng 4 số cuối của bạch thủ là số chẵn thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.
 • Nếu tổng 4 số cuối của giải đặc biệt là số lẻ và tổng 4 số cuối của bạch thủ là số lẻ thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.

Ví dụ: Ngày hôm nay giải đặc biệt là 12345, tổng 4 số cuối là 2345, là số lẻ. Bạch thủ là 6789, tổng 4 số cuối là 6789, là số lẻ. Vậy tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.

Cách Bắt Tổng Đặc Biệt Theo Lịch Sử

Ngoài cách bắt tổng đặc biệt dựa trên giải đặc biệt và bạch thủ, chúng ta còn có thể dựa vào lịch sử kết quả để dự đoán tổng đặc biệt.

Xét Lịch Sử Tổng Đặc Biệt Trong 3 Ngày Gần Nhất

Khi xét lịch sử tổng đặc biệt trong 3 ngày gần nhất, ta có thể rút ra những quy luật sau:

 • Nếu tổng đặc biệt trong 3 ngày gần nhất luôn là số lẻ thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.
 • Nếu tổng đặc biệt trong 3 ngày gần nhất luôn là số chẵn thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.
 • Nếu tổng đặc biệt trong 3 ngày gần nhất không tuân theo quy luật nào cả thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ khó dự đoán.

Ví dụ: Trong 3 ngày gần nhất, tổng đặc biệt lần lượt là 17, 19, 21. Vậy tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.

Xét Lịch Sử Tổng Đặc Biệt Trong 5 Ngày Gần Nhất

Khi xét lịch sử tổng đặc biệt trong 5 ngày gần nhất, ta có thể rút ra những quy luật sau:

 • Nếu tổng đặc biệt trong 5 ngày gần nhất luôn là số lẻ thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.
 • Nếu tổng đặc biệt trong 5 ngày gần nhất luôn là số chẵn thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.
 • Nếu tổng đặc biệt trong 5 ngày gần nhất không tuân theo quy luật nào cả thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ khó dự đoán.
READ  Bạch thủ đề là gì? Phương pháp đánh bạch thủ từ cao thủ

Ví dụ: Trong 5 ngày gần nhất, tổng đặc biệt lần lượt là 17, 19, 21, 23, 25. Vậy tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.

Xét Lịch Sử Tổng Đặc Biệt Trong 10 Ngày Gần Nhất

Khi xét lịch sử tổng đặc biệt trong 10 ngày gần nhất, ta có thể rút ra những quy luật sau:

 • Nếu tổng đặc biệt trong 10 ngày gần nhất luôn là số lẻ thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.
 • Nếu tổng đặc biệt trong 10 ngày gần nhất luôn là số chẵn thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số chẵn.
 • Nếu tổng đặc biệt trong 10 ngày gần nhất không tuân theo quy luật nào cả thì tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ khó dự đoán.

Ví dụ: Trong 10 ngày gần nhất, tổng đặc biệt lần lượt là 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35. Vậy tổng đặc biệt của ngày hôm sau sẽ là số lẻ.

Cách bắt tổng đặc biệt chính xác và hiệu quả
Cách bắt tổng đặc biệt chính xác và hiệu quả

Kết Luận

Trên đây là một số cách bắt tổng đặc biệt với từng phương pháp và quy luật cụ thể giúp dự đoán tổng đặc biệt hiệu quả trong xổ số. Tuy nhiên, việc dự đoán xổ số vẫn mang tính chất may mắn và không thể chắc chắn trăm phần trăm. Để tăng cơ hội trúng thưởng, người chơi nên kết hợp nhiều phương pháp, tham khảo ý kiến chuyên gia và quan sát kỹ lưỡng lịch sử kết quả trước đó.

Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn khi tham gia dự đoán xổ số. Chúc bạn may mắn và giành được nhiều phần thưởng giá trị từ việc dự đoán tổng đặc biệt!

Chiến lược vận hành của MVPKALISTA
CEO_MVPKALISTA

MVPKALISTA, hay còn gọi là CEO sáng lập và vận hành website f8bett.pro, là một cá nhân đầy tài năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh trực tuyến. Với tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo nổi bật, MVPKALISTA đã xây dựng thành công website f8bett.pro, trở thành một trong những địa chỉ uy tín và được tin cậy trong ngành công nghiệp giải trí trực tuyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *